ACCESS BARS – ENERGIBEHANDLING

DIN BÄSTA AVSLAPPNING

Access bars är en mycket avkopplande energibehandling som sätter genast igång energiflödet i kroppen. Energibehandlingen utförs på 32 st punkter på ditt huvud, som öppnar upp dina energikanaler vilket påverkar i hela din kropp.

  • Många upplever att tankebruset tystnar, att de sover djupare och att deras relationer förbättras med en energibehandling.
  • Bars används även mot stress och kronisk värk, denna energibehandling hjälper dig att rensa bland tankar, känslor och sinnesstämningar.
  • Att få en energibehandling hjälper dig bl a att slappna av kroppsligt, mentalt och psykiskt samt att släppa på oro och stress.

ACCESS BARS – FENG SHUI FÖR HJÄRNAN

Camilla är grundligt utbildad inom Chue Style Feng Shui, liknar detta vid Feng Shui för din hjärna ?

Access Bars är en mycket avkopplande behandling som sätter igång energiflödet i kroppen.

Dessa saker kan du uppleva/händer efter behandlingar med Access Bars:

– Du kan uppleva mindre stress, oro, spänningar samt tankebruset minskar.
– Energiflödet ökar i din kropp och du kan därmed jobba fritt och mer avspänt.
– Din självkänsla samt kroppskännedom ökar och du känner dig mer tillfreds
– Du slappnar av bättre.
– Underbart för dig är att kunna känna ökad livsglädje och möta livet med en större lätthet
– Om du sover bättre o vaknar utvilad samt full av energi, vore väl toppen.
– Det är möjligt att din kreativitet och handlingsförmåga ökar med energibehandlingar som öppnar upp kanalerna.
– Energibehandlingen släpper spänningar som finns i din kropp, så att medvetandet lättar.
– Behandlingar med Bars hjälper dig, vid utmattning och kronisk värk.
– Din kommunikationsförmåga kan förbättras och det kan bli lättare att göra val med öppna energikanaler.

Camilla är utbildad Access Consciousness®️ Bars Practitioner

Camilla är utbildad Access Consciousness®️ Bars Practitioner