VÄLKOMMEN TILL CAMI-CON ART

Mina bilder växer fram allt eftersom måleriet tar form och innehåller ofta flertalet lager samt tekniker. Måleriet är min bästa rehabilitering, där jag kan vara med mig själv i nuet. Det ger och sparar energi samt ger mig balans att kunna fokusera på koncentrationskrävande arbeten.

Ibland uppenbarar sig det helt abstrakta tavlor. Efter ett tag så kliver det eventuellt fram något motiv ur det abstrakta, som då plockas fram och blir mer eller mindre synligt för betraktaren.